Month: January 2022

በሳኡዲ አረቢያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰባቸው የሚገኙ በስደት ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን በሚመለከት ከስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግስት በሳዑዲ አረቢያ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ እና የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈፀመባቸው የሚገኙ ዜጎቻችን’ን ወደ ሃገር ለመመለስ በርካታ እንቅስቃሴዎችን…